Car_Road_Wheel_1080x333.jpg

Енергията в електрическите автомобили VARTA AGM xEV  

Електрическите автомобили с батерии и хибридните електрически автомобили от година на година стават все по-популярни. Тъй като повечето от тях все още разчитат на 12V акумулатори, това поражда нови предизвикателства в зависимост от конкретния вид задвижване. Електрическите автомобили (EV) се класифицират по степента си на електрическо задвижване. Наред с обичайния двигател с вътрешно горене (ICE), има три съществени вида електрификация: хибриден електрически автомобил (HEV), Plug-in хибриден автомобил (PHEV) и електрически автомобил с батерии (BEV). Ние от VARTA имаме наименование, което обхваща всички тях: xEV.

xEV: едно решение за всички EV 

VARTA_xEV_Campaign_Badge-embiggened.png

В основата на тази проста система от съкращения е наставката „EV“ за „електрически автомобил“, чиято цел е да насочва към електрическия двигателя, присъстващ във всички концепции. Буквата „x“ е заместител за всеки от подвидовете EV, напр. BEV е електрически автомобил с батерии, HEV е съкращението за хибриден електрически автомобил и PHEV е за Plug-in хибриден автомобил.

Image_BEV_Nummer.png

BEV – електрически автомобил с батерии

Автомобил без двигател с вътрешно горене, който се задвижва изцяло електрически и разполага с голяма високоволтова литиево-йонна батерия за съхранение на електрическата енергия

 1. 12V акумулатор
 2. Преобразувател на постоянен ток (DC/DC)
 3. Голяма високоволтова литиево-йонна батерия
 4. Преобразувател от променлив в постоянен ток (AC/DC)
 5. Високоволтов тягов двигател
 6. Източник на електрическа енергия (зарядна станция/табло на стената)
Image_HEV_Nummer_12V.png

HEV – хибриден електрически автомобил

Автомобил. който като добавка към двигателя с вътрешно горене като основен задвижващ агрегат има също и електрически двигател и малка високоволтова тягова батерия, позволяваща изцяло електрическо задвижване на кратки разстояния

 1. 12V акумулатор
 2. Преобразувател на постоянен ток (DC/DC)
 3. Високоволтова батерия
 4. Преобразувател от променлив в постоянен ток (AC/DC)
 5. Високоволтов тягов двигател
 6. Бензинов или дизелов резервоар
 7. Двигател с вътрешно горене
Image_PHEV_Nummer_12V.png

PHEV – plug-in хибриден автомобил

Разширение на HEV. Той има възможност също тяговата батерия да се зарежда и от зарядна станция или табло на стената. Високоволтовата батерия обикновено е по-голяма от тази в HEV и следователно могат да се покриват изцяло електрически по-дълги разстояния

 1. 12V акумулатор
 2. Преобразувател на постоянен ток (DC/DC)
 3. Високоволтова батерия
 4. Преобразувател от променлив в постоянен ток (AC/DC)
 5. Високоволтов тягов двигател
 6. Бензинов или дизелов резервоар
 7. Двигател с вътрешно горене
 8. Източник на електрическа енергия (зарядна станция/табло на стената)

Значението на 12V акумулаторите в EV

12V акумулатори остават като основна част на всеки автомобил – дори на електрическите. Те са нужни за активирането на EV, поддържат нисковолтовите потребности от енергия при движението и в случай на непредвидена авария или неизправност на високоволтовата батерия. Те служат като втори източник на енергия, за да осигуряват непрекъснатата работа на критични за безопасността системи като ABS и ESP, дори когато високоволтовата батерия е компрометирана. Те са нужни също за активиране на високоволтовия задвижващ тракт и за поддръжка на всички консуматори на електричество, изискващи захранване при изключено запалване, като системата за централно заключване, алармени системи и актуализации през мобилната мрежа.

CL-14983_New_xEV_Image_BG_preview-1.png

На ваша страна – с AGM акумулатори от световна класа 

Статистиката на ADAC за повредите определя 12V акумулаторите като една от главните причини за откази на EV. Различни фактори натоварват конвенционалните акумулатори отвъд границите на техните възможности. Технологията AGM е най-сигурният избор за потребностите на EV и е доказала своята надеждност в милиони различни старт-стоп автомобили и приложения. Тя позволява способности за импулсна мощност, която осигурява електричество в аварийни ситуации, както и висока надеждност при циклични и дълбоки разряди. Те имат присъща безопасност сравнима с тази на литиево-йонните батерии и на тези с течен електролит по отношение на свръхнапрежение и твърде ниско напрежение, устойчивост на течове и наличие на много умерена реакция в случаи на вътрешно късо съединение. Според степента на развитие на електрическите автомобили, използваните 12V акумулатори може да се различават в зависимост от годината на модела. Също така, автомобил проектиран с технология SLI може да премине към AGM в хода на експлоатационния си живот. Нашата продуктова гама от акумулатори обхваща вече 90% от всички EV, докато продължаваме да разрастваме и стабилизираме покритието.

Вие сте професионалист? Научете повече в VARTA Partner Portal.

Избор на акумулатор VARTA®


Вие сте професионалист? Използвайте нашето разширено търсене в VARTA Partner Portal.
Намиране на други магазини