Издание

Главен офис
Johnson Controls Battery Group, Inc.
5757 N Green Bay Ave
Milwaukee, WI 53209
САЩ
Телефон: +1-(414)-524-1200
Контакт: info@varta-automotive.com

Регистриран офис
Johnson Controls Battery Group, Inc.
8040 Excelsior Drive, Suite 202
Madison, WI 53717
САЩ
Телефон: +1-(414)-524-1200
Контакт: info@varta-automotive.com

Регистриран офис: Madison
Регистриран номер: J017263
Номер за ДДС: (ще бъде предоставен)

Отговорен редактор, САЩ: Carey Zimmerman
Телефон: +1 (414)-524-3854

Уеб дизайн, концепция и изработка

Blue Hive, London
10, Cabot Square, Canary Wharf
London, E14 4QB
Контакт: hello@thebluehive.com

Team Detroit
550 Town Center Drive
Dearborn, MI 48126
Контакт: pulsesupport@teamdetroit.com

DRIVE GmbH & Co. KG
Werbeagentur aus Hannover
Седалище: Podbielskistraße 16 | D-30163 Hannover
Бюро: Lister Str. 9 | D-30163 Hannover
Контакт: autopilot@drive.eu

Отказ от отговорност

При създаването на този сайт са положени всички усилия да бъде предоставена възможно най-точната, вярна и ясно изразена информация. Въпреки това могат да възникнат неволни грешки в информацията. Johnson Controls Battery Group, Inc. не поема по специално никаква отговорност за печатни грешки и за точността, пълнотата и актуалността на информацията, съдържаща се на уеб страниците на компанията. Информацията и данните, които се предлагат на сървърите на Johnson Controls Battery Group, Inc., подлежат на промяна без известие. Услугите, информацията и данните, които са налични на уеб сайта на Johnson Controls Battery Group, Inc., се предоставят "както са" без гаранции от никакъв вид.

В степента, в която линкове или показалци към уеб сайтове на трети страни се съдържат на уеб сайта на Johnson Controls Battery Group, Inc., Johnson Controls Battery Group, Inc. не поема никаква отговорност за информацията, съобщенията или материалите, налични на тези свързани с линкове сайтове или на линкове съдържащи се на свързани с линкове сайтове. Изрично декларираме, че не споделяме непременно съдържанието и/или мненията на трети страни, съдържащи се в тези свързани с линкове сайтове.

Като използвате уеб страниците на Johnson Controls Battery Group, Inc. Вие поемате всички рискове, свързани с използването на този сайт, включително всички рискове за Вашия компютър, софтуер или данни от повреждане от вирус, софтуер или някакъв друг файл, който може да бъде изпратен или активиран чрез уеб страница на Johnson Controls Battery Group, Inc. или чрез Вашия достъп до него. Johnson Controls Battery Group, Inc. в никакъв случай не носи отговорност за преки, косвени, специални, неволни или последващи вреди, включително, без ограничение пропуснати приходи или пропуснати печалби, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването или неправомерното използване на информацията или липсата на информация на Johnson Controls Battery Group, Inc.

Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics. Повече информация на
www.google.com/analytics

Избор на акумулатор VARTA®

Намиране на други магазини