Издание

Clarios Germany GmbH & Co KGaA
Am Leineufer 51
30419 Hannover
Germany
Phone: +49 (0) 511/975-02
Contact: info@varta-automotive.com

Registered office: Hanover
Registered number: Hanover HRB 62427
Sales tax identification number: DE 115 647 997

Personally liable partner: Clarios Management GmbH
Registered office: Hannover
Registered number: Hannover HRB 62413
Board: Jose Miguel Lopez Ascaso, Dr. Christian Rosenkranz
Responsible Editor: Julia Gramse
Phone: +49 (0) 511/975-02

Уеб дизайн, концепция и изработка

Americaneagle.com

2600 S. River Road

Des Planies, IL 60018, USA

Contact: scott.zachry@americaneagle.com

Отказ от отговорност

При създаването на този сайт са положени всички усилия да бъде предоставена възможно най-точната, вярна и ясно изразена информация. Въпреки това могат да възникнат неволни грешки в информацията. CPS Technology Holdings, LLC. (Clarios) не поема по специално никаква отговорност за печатни грешки и за точността, пълнотата и актуалността на информацията, съдържаща се на уеб страниците на компанията. Информацията и данните, които се предлагат на сървърите на Clarios, подлежат на промяна без известие. Услугите, информацията и данните, които са налични на уеб сайта на Clarios, се предоставят "както са" без гаранции от никакъв вид.

В степента, в която линкове или показалци към уеб сайтове на трети страни се съдържат на уеб сайта на Clarios, Clarios не поема никаква отговорност за информацията, съобщенията или материалите, налични на тези свързани с линкове сайтове или на линкове съдържащи се на свързани с линкове сайтове. Изрично декларираме, че не споделяме непременно съдържанието и/или мненията на трети страни, съдържащи се в тези свързани с линкове сайтове.

Като използвате уеб страниците на Clarios Вие поемате всички рискове, свързани с използването на този сайт, включително всички рискове за Вашия компютър, софтуер или данни от повреждане от вирус, софтуер или някакъв друг файл, който може да бъде изпратен или активиран чрез уеб страница на Clarios или чрез Вашия достъп до него. Clarios в никакъв случай не носи отговорност за преки, косвени, специални, неволни или последващи вреди, включително, без ограничение пропуснати приходи или пропуснати печалби, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването или неправомерното използване на информацията или липсата на информация на Clarios.

Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics. Повече информация на
www.google.com/analytics

Избор на акумулатор VARTA®


Вие сте професионалист? Използвайте нашето разширено търсене в VARTA Partner Portal.
Намиране на други магазини