Поверителност

В Johnson Controls сме ангажирани да пазим Вашата лична информация в съответствие с практиките за правомерно използване на информацията и приложимите закони за защита на личните данни. За достъп до декларацията за поверителност в нейната цялост, моля, посетете нашия основен сайт:

http://www.johnsoncontrols.com/legal/privacy