Условия

Моля, прочетете следните условия за употреба внимателно. Този уебсайт (уебсайтът) се предлага от Clarios Germany GmbH & Co. KG и подлежи на следните условия за употреба. Чрез използването на този уебсайт или на някое приложение, предоставено чрез този уебсайт, Вие се съгласявате с тези условия за употреба.

Общи условия за доставка

Съдържание на уебсайт

Уебсайтът съдържа търговски марки, служебни марки, материали, защитени с авторски права и друго съдържание, собственост на Clarios и други (съдържание). Clarios и/или нейните филиали е/са едноличен собственик/ци на всичкото съдържание на уебсайта, включително всички авторски права, търговски марки и други права на интелектуална собственост. Освен както е изрично посочено на уебсайта, може да отпечатвате копие на индивидуални екрани или да изтегляте материали, които са част от уебсайта, само за Ваша лична употреба или за Вашия архив, при условие, че всички лога, марки или други легенди, които се появяват на копираните екрани, остават както са и не се отстраняват от отпечатаното копие. В тези условия за употреба не може да променяте, копирате, публикувате, показвате, предавате, адаптирате или по някакъв друг начин да експлоатирате съдържанието без предварителното писмено разрешение на Clarios.

Потребителско съдържание

Всичката информация (освен личната информация, която се управлява от политиката за поверителност), включително данни, текст, файлове, графики и други материали, които изпратите на уебсайта или предоставите на Clarios се нарича потребителско съдържание. Чрез предаването на потребителско съдържание на или чрез този уебсайт Вие се съгласявате, че сте еднолично отговорен/на за предаването, точността, пълнотата, собствеността и публикуването на това потребителско съдържание и че Clarios не носи отговорност за Вашето предаване на потребителското съдържание. Чрез предаването на потребителско съдържание на Clarios или чрез осигуряването на достъп по друг начин до потребителско съдържание на или чрез уебсайта, Вие предоставяте на Clarios и нейните филиали без такси за авторско право, с валидност в цял свят, за неопределен период от време, без възможност за отмяна, неексклузивни и с пълна възможност за под-лицензиране право и лиценз за използване, възпроизвеждане, променяне, адаптиране, публикуване, превеждане, създаване на производни произведения, разпространение и показване на това потребителско съдържание, в неговата цялост или частично, и/или неговото включване в други произведения във каквато и да било форма, медия или технология и се съгласявате, че всички "морални права" в това потребителско съдържание са отказани. Clarios не следи, не преглежда и не редактира потребителско съдържание, публикувано или предоставено на или чрез уебсайта. Clarios си запазва, обаче, правото, еднолично по своя собствена преценка, да откаже, да редактира или да премахне всяко потребителско съдържание, в неговата цялост или частично, което по мнението на Clarios не е в съответствие с тези условия за употреба, е незаконно или по друг начин е нежелано, неподходящо или неточно. Clarios не поема отговорност за решения, липса на решения или забавяне при редактирането или премахването на потребителско съдържание.

Поведение

Не се позволява да предавате по никакъв начин потребителско съдържание на или чрез уебсайта, което: (i) нарушава права на собственост на друга страна или лице; (ii) е незаконно, вредно, заплашително, обидно, тормозещо, клеветническо, вулгарно, подвеждащо, измамно, сексуално детайлно, омразно или нарушаващо личната неприкосновеност на други; (iii) преследва, тормози, унижава или сплашва отделно лице или група хора на базата на расова принадлежност, етнически произход, пол, религия, сексуална ориентация, възраст или инвалидност; (iv) съдържа нежелана или непозволена реклама, рекламни материали, "спам," "верижни писма," или някаква друга форма на търсене на клиенти или (v) съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код, компютърни файлове или програми, които могат да прекъснат, унищожат или ограничат функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване или да допринесат за подобно вредно действие. Вие също така се съгласявате, че няма: (i) да се представяте за друго физическо или юридическо лице или да декларите невярно или по друг начин да представяте невярно своята връзка с определно физическо или юридическо лице; (ii) да подправяте или по друг начин да манипулирате потребителско съдържание, за да прикриете произхода на потребителско съдържание; (iii) да пречите или да прекъсвате работата на уебсайта или сървърите или мрежите, свързани с уебсайта или да пренебрегвате изискванията или политиките на мрежите, свързани с уебсайта; (iv) да инфилтрирате или по друг начин да търсите да получите непозволен достъп до или да компрометирате интегритета на уебсайта; (v) да събирате или съхранявате информация за потребители на уебсайта или потребителско съдържание, публикувано от други на уебсайта или да използвате такава информация за цели, несъответстващи с целите на уебсайта или (vi) да нарушавате приложим местен, държавен, национален или международен закон или разпоредба.

Сайтове, свързани чрез линкове

Clarios може да предостави линкове към уебсайотве или приложения на трети страни (сайтове, свързани чрез линкове). Сайтовете, свързани чрез линкове, не се преглеждат, контролират или проверяват от Clarios. Всеки сайт, свързан чрез линк, може да има свои собствени условия за употреба и своя собствена политика за поверителност и потребителят трябва да бъде запознат и да спазва всички тези условия и политики, когато използва сайт, свързан чрез линк. Clarios не носи отговорност за съдържанието, наличността, политиките или практиките на нито един от сайтовете, свързани чрез линкове, нито за допълнителните линкове, които се съдържат в там. Clarios не носи отговорност за достъпа на потребителите до такива сайтове, свързани чрез линкове. Тези линкове не означават, че Clarios одобрява свързаните ресурси или която и да било компания или услуга.

Политика за поверителност

Съветваме Ви да прочетете нашата политика за поверителност, която е включена чрез споменаване в тези условия за употреба.

Отказ от гаранции

ТОЗИ УЕБСАЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е" И "КАКТО Е НАЛИЧЕН", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ НИКАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ. БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ПРЕДХОДНОТО, Clarios СПЕЦИАЛНО ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО: (I) ГАРАНЦИИ ОТНОСНО НАЛИЧНОСТТА, ТОЧНОСТТА, СЪОТВЕТСТВИЕТО, НАДЕЖДНОСТТА, СВОЕВРЕМЕННОСТТА ИЛИ ПОЛЕЗНОСТТА НА УЕБСАЙТА И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И (II) ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ГАРАНЦИЯ ЗА НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА, ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

Ограничаване на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ Clarios, НЕЙНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, КОМПАНИИ-МАЙКИ, ФИЛИАЛИ, НАСЛЕДНИЦИ ИЛИ ПРАВОПРИЕМНИЦИ НЯМА ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ КЪМ КОЯТО И ДА БИЛО СТРАНА (I) ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО КОСВЕНИ, ПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, НЕВОЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ЩЕТИ ЗА ПРОПУСНАТИ БИЗНЕС ПЕЧАЛБИ, ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТ, ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДОБНИ НА ТЯХ) ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН ОТ НАЛИЧНОСТТА, ИЗПОЛЗВАНЕТО, ДОВЕРЯВАНЕТО НА ИЛИ НЕСПОСОБНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА УЕБСАЙТА, ДОРИ АКО Clarios ИЛИ НЕЙНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕТО.

Обезщетяване

Като използвате уебсайта, Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и да предпазвате Clarios, нейните филиали, длъжностни лица, директори и служители от всякакви искове, отговорности, разходи и разноски, включително разумни хонорари на адвокати, произтичащи под каквато и да било форма от Вашето използване на уебсайта, нарушаване на тези условия за употреба от Ваша страна или от някакво потребителско съдържание, което предадете на или чрез уебсайта.


Приложими закони/юрисдикция

Ние контролираме и поддържаме този уебсайт от нашите офиси в САЩ. Лица, които осъществят достъп до този уебсайт от други места, правят това по тяхна собствена инициатива и са отговорни за спазване на местните закони. Законите на щат Уисконсин, като се изключат неговите правила за конфликт на юрисдикции, ще управляват тези условия за употреба и Вашето използване на уебсайта. Като използвате уебсайта, Вие се съгласявате, (i) всеки иск или спор с Clarios или свързан по някакъв начин с Вашето използване на сайта ще бъде разглеждан единствено в щатски или федерални съдилища, намиращи се в щата Уисконсин, в най-голяма близост до град Милуоки, щат Уисконсин и (ii) с прилагането на лична юрисдикция в съдилищата на щат Уисконсин във връзка с всички такива спорове.

Промени на условията за употреба

Clarios може да променя тези условия за употреба от време на време еднолично по свое собствено усмотрение, без действително известие. Всички промени ще се появяват на тази страница на уебсайта. Съветваме Ви да проверявате за промени на тези условия за употреба редовно. Като използвате уебсайта след направени промени в тези условия за употреба, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от всички такива промени.

Избор на акумулатор VARTA®


Вие сте професионалист? Използвайте нашето разширено търсене в VARTA Partner Portal.
Намиране на други магазини