Ангажимент за опазване на околната среда

A little girl smiling and sitting in a car hugging her teddy bear with her eyes closed

Clarios е активен лидер в устойчивите практики и инициативи, които имат по-широко отражение върху света. Нашите грижи за околната среда, както се вижда от намаляването на нашите отпадъци и от нашите отговорни производствени практики, са важна част от нашите корпоративни отговорности от самото начало. Днес този ангажимент е в сърцето на нашата програма ecosteps®, която насърчава правилното изхвърляне и рециклиране на използваните оловно-киселинни акумулатори.

Ние сме ангажирани постоянно да минимизираме нашето влияние върху околната среда чрез подобряване на ефективността на нашите обекти, подпомагане на устойчивостта в снабдителната верига и отговорно използване на естествени ресурси и суровини.

Устойчив бизнес за поколения напред

В Clarios постоянно се стремим да поставяме екологичната отговорност и устойчивостта в центъра на всичко, което правим. С обекти, които използват водещи в света технологии и най-добрите практики в глобален мащаб, нашите усилия в производството и рециклирането постигнаха върхови постижения в бранша по отношение на здравето, безопасността и опазването на околната среда.

Нашата ангажираност към устойчивостта може да се види в нашите иновации в сектора за високотехнологични акумулатори за хибридни и електрически превозни средства. Ние също така предлагаме на пазара за резервни части най-новите технологични разработки, помагайки на нашите клиенти да пестят енергия, да намаляват замърсяването и разхода на гориво и рециклират повече.

Водещи практики в рециклирането на оловно-киселинни акумулатори

Иновативните и технологично усъвършенствани производствени процеси означават, че оловото във всеки автомобилен акумулатор VARTA ® е до 99% рециклирано. Така че всеки път, когато закупите един от нашите продукти, можете да бъдете сигурни, че помагате в опазването на ценни ресурси, като същевременно се възползвате от високата продуктивност благодарение на рециклирането.

В Clarios се гордеем, че спомогнахме при разработването на системата за рециклиране със затворен цикъл, един от най-големите успехи, свързани с рециклирането в света. И благодарение на безценния принос на нашите клиенти, ние помогнахме в това оловно-киселинните автомобилни акумулатори да станат най-рециклирания потребителски продукт в САЩ, като събираемостта надвишава 97%.

Най-модерният център за рециклиране в Европа беше създаден от Clarios през 1905 г. в Краутшайд, Германия и в момента се извършват подобрения, за да стане още по-ефективен.

Посетете Clarios за повече информация относно рециклирането

ecosteps®: отговорният, устойчив начин за рециклиране на акумулатори

Нашата ефективна програма за рециклиране ecosteps® е следващата логическа стъпка в нашия ангажимент да опазваме природните ресурси и спомагаме за опазване на околната среда. Програмата ecosteps® е създадена да спомогне за правилното изхвърляне и рециклиране на използвани автомобилни акумулатори, позволявайки да сте спокойни, знаейки че всичкото олово, извадено от Вашия акумулатор, се използва отново при спазване на всички законови изисквания.

Научете повече на http://www.ecosteps.mx/es-mx

Избор на акумулатор VARTA®


Вие сте професионалист? Използвайте нашето разширено търсене в VARTA Partner Portal.
Намиране на други магазини