The dashboard of a car with the clock on the left side, the speed indicator on the right side and a start stop sign in the middle

Основните принципи на технологията Start-Stop

Системите Start-Stop автоматично изключват и рестартират двигателя, за да се намали работата му на празен ход, като по този начин ограничават разхода на гориво и емисиите на газове. Повечето производители избират монтажа на акумулаторите VARTA® в своите автомобили с технологията Start-Stop още на производствените линии.

Акумулаторът е сърцето на автомобила. Той захранва всичко – от запалването до непрекъснатата работа на електрическите системи и бордовите развлекателни системи. Акумулаторът осигурява постоянна мощност за всички останали функции в процеса на стартиране и спиране на двигателя. Работата на тези акумулатори далеч надхвърля простото стартиране на двигателя. Ето защо АКУМУЛАТОРЪТ е СЪРЦЕТО на Вашия автомобил.

Днес повечето нови леки автомобили разполагат с функционалността Start-Stop, затова създадохме два иновативни модела акумулатори VARTA® с тази технология: VARTA® Silver dynamic с технологията AGM за усъвършенствани автомобили със системата Start-Stop с регенеративна спирачна система и Blue dynamic с технологията EFB за стандартни автомобили със системата Start-Stop.

Шофиране и ускоряване

Усъвършенстваната система за енергийно управление изключва алтернатора по време на ускорение и при нормални условия на шофиране. Това означава, че колелата могат да се ползват от повече мощност на двигателя. Алтернаторът се включва отново само когато зарядът на акумулатора падне под предварително определения праг.

Изисквания към акумулатора:

Акумулаторът се разрежда и зарежда и трябва да захранва самостоятелно всички електронни устройства.

Спирачна система

Регенеративната спирачна система частично позволява кинетичната енергия на автомобила да се преобразува в електрическа енергия, която захранва обратно акумулатора.

Изисквания към акумулатора:

Акумулаторът трябва да се презарежда бързо и да разполага с достатъчно капацитет за допълнителната енергия. Акумулаторът трябва да може да работи при нисък заряд.

Спиране и изключване на двигателя

Когато автомобилът спре, системата Start-Stop изключва двигателя.

Изисквания към акумулатора:

Дори когато е разреден, акумулаторът трябва да подава достатъчна стартова мощност на генератора на стартовия двигател, за да може да стартира отново двигателя.

Избор на акумулатор VARTA®


Вие сте професионалист? Използвайте нашето разширено търсене в VARTA Partner Portal.
Намиране на други магазини