Colored VARTA® posters  from the seventies

ประวัติของแบรนด์ VARTA (1960-1979)

1960: การช่วยยุค 60 เป็นการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จากแบตเตอรี่ 6 โวลต์ ไปยังแบตเตอรี่ 12 โวลต์ในรถยนต์ เนื่องจากแบตเตอรี่ VARTA® ตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของยานพาหนะที่มีการเปิดตัวในยุค 60 ได้อย่างรวดเร็ว

1962: ความน่าไว้วางใจที่มากขึ้นถูกสร้างขึ้นไว้แล้วในตอนนี้

แบตเตอรี่ VARTA® เปลี่ยนองค์ประกอบสำคัญอย่างแผ่นกั้นไม้เป็นแผ่นกั้นพลาสติกเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทนทานมากขึ้น

1965: การผลิตแบบอนุกรมสำหรับแบตเตอรี่สตาร์ทแบบแห้ง

VARTA® เริ่มผลิตแบตเตอรี่สตาร์ทแบบแห้งในประเทศเยอรมนี

1966: แบตเตอรี่ที่เบากว่าทำให้มีการขนส่งง่ายขึ้น

กล่องยางแข็งของแบตเตอรี่สตาร์ทเตอร์จะถูกแทนที่ด้วยกล่องพลาสติกธรรมดา ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้สามารถเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ง่ายขึ้น

1970: การรั่วของแบตเตอรี่กลายเป็นแค่ประวัติศาสตร์

ภาชนะแบบกันรั่วของแบตเตอรี่รถยนต์ VARTA® Super Dry ที่ได้รับการเปิดตัวเป็นครั้งแรก สามารถช่วยเพิ่มชื่อเสียงของแบรนด์ในด้านความน่าไว้วางใจ

1977: แบตเตอรี่ที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา

แบตเตอรี่สตาร์ทเตอร์รุ่นแรกที่ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและการหมุนรอบได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อรับมือกับความต้องการอย่างมากในการนำไปใช้กับยานพาหนะสำหรับก่อสร้าง

1978: วิธีใหม่ในการลดค่าใช้จ่ายแบตเตอรี่โดยรวม

มีการเปิดตัวแบตเตอรี่สตาร์ทเตอร์แบบไม่ต้องดูแลรักษาที่มีการใช้เทคโนโลยีซีลีเนียมเป็นครั้งแรก ซึ่งส่งผลให้แบตเตอรี่มีการคายประจุในตัวเองต่ำ, ลดการใช้น้ำกลั่น, และค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง

ซื้อแบตเตอรี่ VARTA ได้ที่ไหน?

Find Other Retailers