Colored VARTA® posters  from the seventies

ประวัติของยี่ห้อ VARTA (1960-1979)

1960: การช่วยยุค 60 ให้ดำเนินต่อไปด้วยการหมุนรอบ

เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จากแบตเตอรี่ 6 โวลต์ ไปยังแบตเตอรี่ 12 โวลต์ในรถยนต์ เนื่องจากแบตเตอรี่ VARTA® ตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของพาหนะที่มีการเปิดตัวในยุค 60 ได้อย่างรวดเร็ว

1962: ตอนนี้ ความน่าไว้วางใจที่มากขึ้นถูกสร้างขึ้นไว้ในตัวแล้ว

แบตเตอรี่ VARTA® เปลี่ยนองค์ประกอบสำคัญอย่างแผ่นกั้นไม้เป็นแผ่นกั้นพลาสติกเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทนทานมากขึ้น

1965: การผลิตแบบอนุกรมสำหรับแบตเตอรี่สตาร์ทแบบแห้ง

VARTA® เริ่มผลิตแบตเตอรี่สตาร์ทแบบแห้งในประเทศเยอรมนี

1966: แบตเตอรี่ที่เบากว่าทำให้การขนส่งง่ายขึ้น

กล่องยางแข็งของแบตเตอรี่สตาร์ทจะถูกแทนที่ด้วยกล่องพลาสติกธรรมดา ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้สามารถย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ง่ายขึ้น

1970: การรั่วของแบตเตอรี่กลายเป็นแค่ประวัติศาสตร์

ภาชนะแบบกันรั่วของแบตเตอรี่รถยนต์ VARTA® Super Dry ได้รับการเปิดตัวเป็นครั้งแรก และช่วยเพิ่มชื่อเสียงของยี่ห้อในด้านความน่าไว้วางใจ

1977: แบตเตอรี่ที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา

แบตเตอรี่สตาร์ทรุ่นแรกที่ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและป้องกันการหมุนรอบได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับความต้องการอย่างมากในการนำไปใช้กับพาหนะสำหรับก่อสร้าง

1978: วิธีใหม่ในการลดค่าใช้จ่ายแบตเตอรี่โดยรวม

มีการเปิดตัวแบตเตอรี่สตาร์ทแบบไม่ต้องดูแลรักษาซึ่งมีใช้เทคโนโลยีซีลีเนียมเป็นครั้งแรก ซึ่งส่งผลให้แบตเตอรี่มีการคายประจุในตัวเองต่ำ, ลดการใช้น้ำกลั่น, และค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง

ซื้อแบตเตอรี่ VARTA ได้ที่ไหน?

Find Other Retailers