A elderly man on a black and white photograph

ประวัติของแบรนด์ VARTA (1887-1909)

1887: Adolf Muller ก่อตั้ง VARTA บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ

ในช่วงปี 1880 จิตวิญญาณแห่งการประดิษฐ์นั้นมีอยู่รอบๆ มากพอกับเทคโนโลยีหลากหลายจำนวนมาก เช่น เครื่องยนต์สันดาปภายใน, ระบบเอ็กซเรย์ และแสงไฟ ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของเรา ก่อนหน้านั้น Adolf Müller ผู้ก่อตั้ง ได้เปิดตัวบริษัท Büsche & Müller ในฮาเกน ประเทศเยอรมนี ที่ปูทางสู่อนาคตของแบตเตอรี่ VARTA®

1890: การลงทุน AEG และ Siemens

เนื่องจาก AEG และ Siemens ทำงานเพื่อผลิตหม้อสะสมไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในแบตเตอรี่ พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะลงทุนใน Büsche & Müller ก่อนที่จะเป็น VARTA® ผลที่ได้ถูกเรียกว่า Accumulatorenfabrik AG (หรือ AFA สำหรับคำย่อ)

1893: แบตเตอรี่ VARTA จ่ายไฟให้กับรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกในประเทศเยอรมนี

Baker "Runabout" ยานพาหนะคันแรกที่ Thomas Edison ซื้อและขับ ได้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการนำเข้าสู่ประเทศเยอรมนีโดย Adolf Müller ซึ่งได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ AFA ที่เป็นรุ่นก่อนหน้าของ VARTA® ด้วยการทำงานที่เข้ากันได้ดี

1904: ชื่อแบตเตอรี่ VARTA เกิดขึ้น

AFA ที่เป็นแบรนด์ย่อยของ VARTA® ได้จัดตั้งขึ้นในช่วงแรกของการผลิตหม้อตะกั่วสะสมไฟฟ้าแบบพกพาขนาดเล็กที่ใช้สำหรับการติดตั้งเครื่องยนต์ ซึ่งทำให้การหมุนรอบเครื่องยนต์ด้วยมือกลายเป็นอดีต ชื่อแบตเตอรี่ VARTA® เป็นตัวย่อของ Vertrieb, Aufladung, Reparatur Transportabler Akkumulatoren ซึ่งหมายถึง การแจกจ่าย, การชาร์จใหม่อีกครั้ง และการซ่อมแซมหม้อสะสมไฟฟ้าแบบพกพา

1905: การขับขี่ในเวลากลางคืนปลอดภัยยิ่งขึ้น

เนื่องจากมีผู้ขับขี่ออกเดินทางบนถนนในขณะที่มืดเป็นจำนวนมาก VARTA® จึงสร้างแบตเตอรี่แบบแรกที่ใช้สำหรับระบบแสงสว่างของรถยนต์

ซื้อแบตเตอรี่ VARTA ได้ที่ไหน?

Find Other Retailers