แบตเตอรี่ VARTA Promotive สำหรับการบรรทุกเชิงพาณิชย์

A blue and white truck riding on the highway in the direction of the camera

การเปลี่ยนแปลงทางตลาด – ไม่มีปัญหา การเพิ่มข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สภาพการทำงานอย่างหนัก จำนวนรถบรรทุกที่มากขึ้นพร้อมกับมีระบบติดตั้งโครงสร้างพ่วงท้ายรถ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในการใช้งานทุกรูปแบบจะเปลี่ยนแปลงตลาดอย่างรวดเร็ว ขอบเขตการใช้งานของแบตเตอรี่ VARTA® ที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับพาหนะเพื่อการบรรทุกเชิงพาณิชย์นั้นสามารถตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของตลาด

White delivery vehicle standing in front of a building to get loaded

แบตเตอรี่สำหรับพาหนะขนส่ง

แบตเตอรี่ของพาหนะขนส่งจำเป็นต้องใช้พลังงานสูงสุดสำหรับการบรรทุกและการขนถ่ายสิ่งของ แม้ว่าจะขับพาหนะในเมืองและดับเครื่องยนต์อยู่บ่อยครั้ง นั่นเป็นเพราะพลังงานสำรองสูงสุดในแบตเตอรี่ของพาหนะขนส่งของเราจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์อย่างเช่นเครนบรรทุกจะทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ศึกษาเพิ่มเติม

ซื้อแบตเตอรี่ VARTA ได้ที่ไหน?

Find Other Retailers