แบตเตอรี่ VARTA Promotive สำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่

A blue and white truck riding on the highway in the direction of the camera

การเปลี่ยนแปลงของตลาดนั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใด การเพิ่มข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทำให้รถบรรทุกที่มีระบบติดตั้งโครงสร้างพ่วงท้ายรถบนท้องถนน รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆของทุกการใช้งานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็ว ดังนั้นประสิทธิภาพที่เหนือชั้นของแบตเตอรี่ VARTA® สำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ จึงพร้อมที่จะรองรับในความต้องการใหม่ๆของตลาด

White delivery vehicle standing in front of a building to get loaded

แบตเตอรี่สำหรับพาหนะขนส่ง

แบตเตอรี่สำหรับรถขนส่งจำเป็นต้องใช้พลังงานสูงสุดเต็มกำลังเพื่อการบรรทุกและการขนถ่าย ถึงแม้การจราจรในเมืองจะทำให้เครื่องยนต์ดับเครื่องอยู่บ่อยครั้ง ด้วยพลังงานสำรองสูงสุดในแบตเตอรี่สำหรับรถขนส่งของเรานั้นช่วยให้มั่นใจได้ในประสิทธิภาพของเครื่องอุปกรณ์ เช่น เครนบรรทุกจะทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ศึกษาเพิ่มเติม

ซื้อแบตเตอรี่ VARTA ได้ที่ไหน?

Find Other Retailers