The grid of PowerFrame® in a violet color

เทคโนโลยีกริด PowerFrame

คุณจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีกริด PowerFrame® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรโดยการใช้แบตเตอรี่ VARTA® เท่านั้น เทคโนโลยีนี้มีความแข็งแรงทนทานและยาวนานกว่าการออกแบบกริดประเภทอื่นๆ

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

  • โครงสร้างที่แข็งแรง: เทคโนโลยีกริดที่จดสิทธิบัตรของ PowerFrame® มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นถึง 66% และทนทานต่อการผุกร่อนมากกว่าการออกแบบกริดประเภทอื่นๆ

  • มีการวางรูปแบบสำหรับพลังงาน: การออกแบบกริดของ PowerFrame® ให้พลังการติดเครื่องที่เหนือกว่าด้วยการไหลของกระแสไฟฟ้าสูงสุด 70% ซึ่งมากกว่าเทคโนโลยีแบบกริดอื่นๆ

  • การผลิตที่สะอาด: การผลิต PowerFrame® ใช้พลังงานน้อยลง 20% และผลิตก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าวิธีการผลิตอื่นๆ 20%

โดยสรุปแล้ว แบตเตอรี่ของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำงานที่ยอดเยี่ยมตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Powerframe เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!

ซื้อแบตเตอรี่ VARTA ได้ที่ไหน?

Find Other Retailers