การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ การจัดเก็บแบตเตอรี่ คำแนะนำในการใช้งานตามฤดูกาล เคล็ดลับการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ Powersports การดูแลและการจัดเก็บแบตเตอรี่นอกฤดูกาล มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันฉันสามารถใช้กับแบตเตอรี่ได้หรือไม่
← การซ่อมบำรุงและการจัดเก็บ

การดูแลและการจัดเก็บแบตเตอรี่ในช่วงที่มีกิจกรรมน้อย

เนื่องจากมีกริดตะกั่วความบริสุทธิ์สูงในแบตเตอรี่ VARTA® จึงมีอัตราการคายประจุที่ต่ำกว่าแบตเตอรี่แบบแผ่นแบนทั่วไปอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าแบตเตอรี่ VARTA® สามารถใช้งานได้นานขึ้นและมีประจุไฟเพียงพอที่จะเริ่มการทำงานของพาหนะของคุณเมื่อมีการจัดเก็บและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ก่อนที่จะจัดเก็บยานพาหนะของคุณ หากแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 12.5 โวลต์ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณและปฏิบัติตามตารางการซ่อมบำรุงซึ่งรวมถึงการชาร์จไฟอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามเดือน เก็บแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟเต็มไว้ในบริเวณที่แห้งและเย็น, อยู่ห่างจากฝน, แสงแดด, เตาหลอมหรือแหล่งความร้อน

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ VARTA® ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาอย่างแท้จริง เมื่อได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง หมดกังวลเกี่ยวกับเรื่องการผุกร่อนหรืออายุการใช้งานที่สั้นลงของแบตเตอรี่ ตรวจสอบการเชื่อมต่อขั้วปลายแบตเตอรี่ของคุณทุกครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจในเรื่องของความสะอาด กระชับ รวมถึงได้รับการปกป้องจากธาตุต่างๆ

เคล็ดลับในการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่

  • แบตเตอรี่จะสูญเสียกำลังในการเก็บรักษา และอาจจำเป็นต้องชาร์จใหม่ทุก ๆ สามเดือน
  • แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จไม่ควรเกิน 15.0 โวลต์ ในระหว่างการใช้งาน
  • ควรชาร์จแบตเตอรี่อย่างเต็มที่หลังจากการคายประจุ ไม่ควรเก็บรักษาไว้ภายใต้สภาวะที่มีการคายประจุ
  • ควรทำความสะอาดจุดสัมผัสของขั้วต่อแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการลัดวงจร และควรเก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากไฟ
  • อย่าโน้มตัวเหนือแบตเตอรี่ขณะทดสอบหรือชาร์จไฟ

ใช้ความระมัดระวังเมื่อทำงานกับเครื่องมือโลหะหรือตัวนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันการลัดวงจรและประกายไฟ