การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ การจัดเก็บแบตเตอรี่ คำแนะนำในการใช้งานตามฤดูกาล เคล็ดลับการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ Powersports การดูแลและการจัดเก็บแบตเตอรี่นอกฤดูกาล มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันฉันสามารถใช้กับแบตเตอรี่ได้หรือไม่
← การซ่อมบำรุงและการจัดเก็บ A happy guy smiling and standing infront of a blue car in a workshop

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่


แบตเตอรี่ควรได้รับการตรวจสอบในความสะอาดเป็นระยะอย่างสม่ะเสมอ

  • อ่านหน้าความปลอดภัย
  • เก็บขั้วปลายของเซลล์และขั้วต่อให้ปราศจากฝุ่นและการผุกร่อน การผุกร่อนของขั้วปลายอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่และอาจทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยได้ หากพบการผุกร่อน ให้ถอดแบตเตอรี่ออก, หมุนเกลียวและถอดขั้วต่อออก, รวมถึงขจัดการผุกร่อนด้วยการแปรงขั้วปลายและขั้วต่อด้วยสารละลายเจือจางของผงฟูและน้ำ (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ทาจาระบีที่ต่อต้านการออกซิไดซ์ก่อนที่จะประกอบใหม่และหมุนเกลียวยึดขั้วต่อใหม่ เก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสมเสมอ

ห้ามถอดวาล์วระบายความดันออก และห้ามเติมน้ำไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและการดาวน์โหลด

การบำรุงรักษาและการดูแลที่เหมาะสม (PDF)

คำแนะนำในการทดสอบแบตเตอรี่ (PDF)