Vilkår

Vennligst les følgende vilkår for bruk nøye. Dette nettstedet ("nettstedet") tilbys av Clarios Germany GmbH & Co. KG og er underlagt følgende vilkår for bruk. Ved å bruke dette nettstedet eller en eller flere applikasjoner som tilbys gjennom dette nettstedet, godtar du disse vilkårene for bruk.


Terms and Conditions of Delivery


Nettstedets innhold

Nettstedet inneholder varemerker, servicemerker, opphavsrettslig beskyttet materiale og annet innhold som eies av Clarios og andre ("innhold"). Clarios og/eller dets partnere er eneste eier av innholdet på nettstedet, inkludert alle opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter. Annet enn det som er uttrykkelig nevnt på nettstedet, kan du bare skrive ut en kopi av individuelle skjermbilder eller laste ned materiale som vises som en del av nettstedet, til personlig bruk eller arkivering, forutsatt at logoer, merker eller andre symboler som vises på de kopierte skjermbildene, bevares og ikke fjernes fra det fysiske eksemplaret. I henhold til disse vilkårene for bruk kan du ikke endre, kopiere, publisere, vise, overføre, tilpasse eller på noen måte utnytte innholdet uten skriftlig tillatelse fra Clarios.

Brukerinnhold

All informasjon (annet enn personlige opplysninger som er underlagt våre personvernregler), inkludert data, tekst, filer, grafikk og annet materiale som du sender til nettstedet eller gir til Clarios, omtales som "brukerinnhold". Ved å overføre brukerinnhold på eller via dette nettstedet samtykker du i at du selv er ansvarlig for overføringen, nøyaktigheten, fullstendigheten, eierskap og publisering av slikt brukerinnhold, og at Clarios ikke er ansvarlig for din overføring av brukerinnhold. Ved å overføre brukerinnhold til Clarios eller på annen måte gjøre brukerinnhold tilgjengelig på eller via nettstedet gir du Clarios og dets partnere en royalty-fri, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv og fullt ut underlisensierbar rett og lisens til helt eller delvis å bruke, reprodusere, modifisere , tilpasse, publisere, oversette, avlede arbeider fra, distribuere og vise slikt brukerinnhold, og/eller innlemme det i andre arbeider i enhver form, media eller teknologi, og du frasier deg eventuelle "moralske rettigheter" til slikt brukerinnhold. Clarios vil verken overvåke, gjennomgå eller redigere brukerinnhold postet eller gjort tilgjengelig på eller via nettstedet. Clarios forbeholder seg imidlertid retten til etter eget skjønn helt eller delvis å avvise, redigere eller fjerne brukerinnhold som etter Clarios skjønn ikke overholder disse vilkårene for bruk, er ulovlige eller på annen måte er uønsket, upassende eller unøyaktig. Clarios er ikke ansvarlig for noen avgjørelse, manglende avgjørelse eller forsinkelse når det gjelder å redigere eller fjerne brukerinnhold.

Opptreden

Du kan ikke på noen måte overføre brukerinnhold på eller via nettstedet som: (i) krenker noen parts eller persons rettigheter; (ii) er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, ærekrenkende, uanstendig, villedende, uredelig, seksuelt, hatefullt eller krenkende for andres privatliv; (iii) gjør til offer, trakasserer, forringer eller skremmer en person eller gruppe på grunnlag av rase, etnisitet, kjønn, religion, seksuell orientering, alder eller uførhet; (iv) inneholder uoppfordret eller uautorisert reklame, markedsføringsmateriell, "spam", "kjedebrev" eller noen annen form for oppfordring; eller (v) inneholder programvarevirus eller andre typer datakode, filer eller programmer som kan forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr, eller bidra til en annen tilsvarende ødeleggende aktivitet. Du samtykker også i at du ikke vil: (i) fremstå som en person eller en enhet eller feilaktig eller på annen måte uriktig fremstille din tilknytning til en person eller enhet; (ii) forfalske eller på annen måte manipulere brukerinnhold for å skjule opprinnelsen til noe brukerinnhold; (iii) forstyrre eller ødelegge nettstedet eller servere eller nettverk knyttet til nettstedet, eller nekte å adlyde krav eller retningslinjer for nettverk tilknyttet nettstedet; (iv) infiltrere eller på annen måte forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet eller kompromittere nettstedets integritet; (v) samle inn eller lagre informasjon om brukerne av nettstedet eller brukerinnhold lagt inn av andre på nettstedet, eller bruke slik informasjon til ethvert formål som er i strid med nettstedets formål; eller (vi) bryte gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover og regler.

Lenkede nettsteder

Clarios kan tilgjengeliggjøre lenker til tredjeparts nettsteder eller programmer (lenker). Clarios vil verken gjennomgå, sjekke eller vurdere slike nettsteder. Hver enkelt lenkede nettsteder kan ha sine egne vilkår for bruk og personvernregler, og brukeren må være kjent med og overholde alle slike vilkår og regler ved bruk av lenkede nettsteder. Clarios er ikke ansvarlig for innhold, tilgjengelighet, retningslinjer eller praksis på lenkde nettsteder eller videre lenker som finnes der, og Clarios er heller ikke ansvarlig for brukernes tilgang til slike lenkede nettsteder. Slike lenker innebærer ikke at Clarios anbefaler dem eller noen annen bedrift eller tjeneste.

Personvernregler

Vi oppfordrer deg til å lese våre personvernregler, som er inkludert som referanse i disse vilkårene for bruk.

Ansvarsfraskrivelsee

DETTE NETTSTEDET LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG", UTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER AV NOE SLAG. UTEN Å BEGRENSE DET OVENSTÅENDE FRASKRIVER CLARIOS SEG ALLE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: (I) GARANTIER OM TILGJENGELIGHET, NØYAKTIGHET, HENSIKTSMESSIGHET, PÅLITELIGHET, AKTUALITET ELLER NYTTEN AV NETTSTEDET OG DETS INNHOLD; OG (II) ALLE GARANTIER OM EIERSKAP, GARANTIER OM UKRENKELIGHET, GARANTIER ELLER VILKÅR OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL.

Ansvarsbegrensning

CLARIOS ELLER DETS REPRESENTANTER, LEDERE, ANSATTE, MODERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER ETTERFØLGERE VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN PART (I) FOR INDIREKTE, DIREKTE, SPESIELLE, STRAFFERETTSLIGE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENSIELLE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV FORTJENESTE, DRIFTSAVBRUDD, TAP AV PROGRAMMER ELLER INFORMASJON O.L.), ELLER ANDRE SKADER SOM PÅ NOEN MÅTE OPPSTÅR SOM FØLGE AV TILGJENGELIGHET, BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, OGSÅ DERSOM CLARIOS ELLER DETS REPRESENTANT HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG UAVHENGIG AV EVENTUELLE TILTAK.

Skadesløsholdelse

Ved å bruke nettstedet samtykker du i å forsvare og holde Clarios, dets samarbeidspartnere, ledere, styremedlemmer og ansatte skadesløse fra alle krav, ansvar, kostnader og utgifter, inkludert rimelige advokathonorarer, som op noen måte oppstår som følge av din bruk av nettstedet, eventuelle brudd på disse vilkårene for bruk fra din side eller brukerinnhold du sender på eller via nettstedet.

Gjeldende lov / jurisdiksjon

Vi kontrollerer og driver dette nettstedet fra våre kontorer i USA. Personer som oppsøker dette nettstedet fra andre steder, gjør det på eget initiativ og er ansvarlig for å følge lokale lover. Lovene i delstaten Wisconsin, med unntak om reglene om lovkonflikt, vil regulere disse vilkårene for bruk og din bruk av nettstedet. Ved å bruke nettstedet aksepterer du og samtykker i (i) at ethvert krav eller enhver tvist med Clarios eller som på noen måte er relatert til din bruk av nettstedet, utelukkende skal føres for statlige eller føderale domstoler i delstaten Wisconsin og nærmest mulig Milwaukee i Wisconsin; og (ii) utøvelse av personlig jurisdiksjon i domstolene i delstaten Wisconsin i forbindelse med enhver slik tvist.

Endringer i vilkårene for bruk

Clarios kan endre disse vilkårene for bruk fra tid til annen etter eget skjønn uten varsel. Endringer vil vises på denne siden på nettstedet. Du oppfordres til å lese gjennom disse vilkårene for bruk regelmessig med tanke på eventuelle endringer. Ved å bruke nettstedet etter eventuelle endringer i disse vilkårene for bruk godtar du å være bundet av slike endringer.

VARTA® Batterisøk


Er du spesialist? Bruk vårt avanserte søk i VARTA Partner Portal.

VARTA® forhandlersøk

Finn andre forhandlere