Hoe werkt een batterij? Ontlading van de batterij Welke batterij voor mijn auto? De anatomie van een batterij Veiligheid en hantering Vergelijking cycluscapaciteit VARTA® Powersports AGM batterij monteren en vullen Batterijtermen, definities en woordenlijst
← Kennis over batterijen

Veiligheid en hantering

Creëer veiligheid voor uzelf en uw collega's bij het installeren en hanteren van batterijen door alle onderstaande veiligheidsinstructies en aanwijzingen op te volgen.

GEVAAR VOOR EXPLODERENDE BATTERIJEN

Batterijen bevatten zwavelzuur en produceren explosieve mengsels van waterstof en zuurstof.

Draag altijd een veiligheidsbril conform ANSI Z87.1 (U.S.) of CE EN166 (Europa) en gezichtsbescherming of een bril die bescherming biedt tegen spatten als u met of in de buurt van batterijen werkt.

Draag altijd geschikte oog-, gezichts- en handbescherming.

Werk nooit met batterijen in de buurt van vonken, vlammen en sigaretten.

Probeer nooit een batterij te openen als deze is uitgerust met vaste ventilatieopeningen. (zie fig. 1 voor de

acceptabele formulering en symbolen die op dit moment worden gebruikt op ventilatiekleppen.)

Houd afneembare ventilatiekleppen dicht en horizontaal, tenzij er onderhoud moet worden uitgevoerd aan de elektrolyt.

Zorg voor voldoende ventilatie op de werkplek.

Buig nooit over de batterij heen bij het overstarten, testen of opladen.

Neem voorzichtigheid in acht als u werkt met metalen gereedschap of geleiders om kortsluiting of vonken te voorkomen.

VEILIG OPLADEN

LEES VOOR HET OPLADEN ALTIJD EERST IN DE INSTRUCTIES WELKE BATTERIJLADER MOET WORDEN GEBRUIKT. Als aanvulling op de instructies die bij het laadapparaat komen, moeten deze algemene voorzorgsmaatregelen worden opgevolgd:

Draag altijd geschikte oog-, gezichts- en handbescherming.

Laad batterijen altijd in een goed geventileerde ruimte op.

Houd de ventilatieopeningen dicht en horizontaal.

Zet het laadapparaat en de timer op “UIT” voordat u de kabels aan de batterij koppelt om gevaarlijke vonken te voorkomen.

Probeer nooit een zichtbaar beschadigde of bevroren batterij te laden.

Sluit de kabels van het laadapparaat aan op de batterij; de rode, positieve (+) kabel op de positieve (+) aansluitpool en de zwarte, negatieve (-) kabel op de negatieve (-) aansluitpool. Sluit de negatieve kabel van het oplaadapparaat aan op het motorblok als de batterij zich nog in het voertuig bevindt. Dit dient dan als massa. Zorg dat de ontsteking en alle elektrische verbruikers zijn uitgeschakeld. (Als het voertuig een positieve massa heeft, moet de positieve kabel aan het blok worden gezet.)

Zorg dat de kabels van het oplaadapparaat naar de batterij niet stuk of versleten zijn of los zitten.

Stel de timer in, zet het oplaadapparaat aan en voer de oplaadstroom langzaam op tot de gewenste waarde is bereikt.

Als de batterij warm wordt of als er gas of elektrolyt vrijkomt, moet de oplaadstroom tijdelijk worden teruggeschroefd of het oplaadapparaat worden uitgezet.

Zet het oplaadapparaat altijd op “UIT” voordat u de kabels van de batterij neemt om gevaarlijke vonken te voorkomen.

OMGAAN MET ACCUZUUR

Accuzuur of elektrolyt is een oplossing van zwavelzuur in water en kan kleren vernielen en brandwonden veroorzaken op de huid. WEES ZEER VOORZICHTIG IN DE OMGANG MET ELEKTROLYT en zorg dat er altijd een neutralisatieoplossing zoals soda of ammonia met water klaar staat. Bij het hanteren van batterijen:

Draag altijd geschikte oog-, gezichts- en handbescherming.

Als er elektrolyt in een oog terecht komt, moet het oog meteen open worden gehouden en moet het ten minste 15 minuten lang worden uitgespoeld met zuiver, koud water. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Drink veel water of melk als u elektrolyt hebt ingeslikt. Probeer GEEN BRAKEN op te wekken. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Neutraliseer eventuele gelekte of gemorste elektrolyt op het voertuig of op de werkplek met soda. Spoel het vervuilde oppervlak schoon met water als de elektrolyt is geneutraliseerd. Om zuur met een bepaalde concentratie te verkrijgen, moet het zuur voorzichtig in het water worden geschonken, schenk GEEN water op het zuur. Roer het water terwijl u er kleine hoeveelheden zuur bij schenkt. Als u verneemt dat er warmteontwikkeling plaatsvindt, laat u de oplossing even afkoelen voordat u er nog meer zuur bijschenkt.

Meer informatie en downloads:

Het juiste onderhoud en verzorging (PDF)

Handleiding batterijcontrole (PDF)