Hoe werkt een batterij? Ontlading van de batterij Welke batterij voor mijn auto? De anatomie van een batterij Veiligheid en hantering Vergelijking cycluscapaciteit VARTA® Powersports AGM batterij monteren en vullen Batterijtermen, definities en woordenlijst
← Kennis over batterijen

Batterijtermen, definities en woordenlijst

 • Absorbent Glass Mat (AGM)

  • de microglasvezelmat wordt gebruikt voor het filteren van zwavelzuur in loodzuur-batterijen.
 • Actief materiaal

  • het actieve materiaal in de positieve platen is looddioxide en het actieve materiaal in de negatieve platen is sponslood. Als er een elektrisch circuit wordt gevormd, reageren deze materialen met zwavelzuur tijdens het laden en ontladen volgens de volgende chemische reactie
 • Ampère (Amp, A)

  • De eenheid (symbool A) die wordt gebruikt om de grootte van een elektrische stroom door een circuit aan te geven.

 • Ampère-uur (Amp-uur, Ah)

  • Een meeteenheid voor de elektrische lading met het symbool Ah. Het is de totale hoeveelheid lading die bij 1 ampère in 1 uur heeft gestroomd. Een meeteenheid voor de elektrische opslagcapaciteit van de batterij, wordt verkregen door de stroomsterkte in ampères vermenigvuldigt metde tijd in ontladingsuren. (Voorbeeld: een batterij die 20 uur lang 5 ampère levert, heeft een capaciteit van 5 ampère x 20 uur = 100 Ah)
 • Behuizing

  • de behuizing van hard kunststof of polypropyleen met riem, waarin de batterijplaten en de elektrolyt zijn ondergebracht.
 • Capaciteit

  • het vermogen van een volledig opgeladen batterij om een bepaalde hoeveelheid elektriciteit te leveren (ampère/uur, AH) op een bepaalde stroomsterkte (ampère, A) gedurende een bepaalde periode (uur).
 • Cel

  • de elektrochemische basiseenheid in een batterij die stroom produceert, bestaat uit een set positieve en negatieve platen, elektrolyt, separatoren en behuizing. Een 12-volts loodzuur-batterij bestaat uit 6 cellen.
 • Circuit

  • het traject dat elektronen afleggen. Een gesloten circuit is een compleet traject. Een open circuit heeft een gebroken of onderbroken traject.
 • Corrosie

  • de vernietigende chemische reactie van de vloeibare elektrolyt met reactief materiaal – bijvoorbeeld verdund zwavelzuur met ijzer, waarbij corrosieproducten ontstaan zoals roest.
 • Cyclus

  • The quantity of current in ampere hours which a battery in a defined charge state can accept at a specified temperature and charge voltage within a defined period.
 • Circuit

  • één keer ontladen en één keer opladen staat gelijk aan een cyclus.
 • Deksel

  • het deksel van de behuizing
 • Diepontladen

  • de toestand waarin een cel volledig ontladen is met lage stroomwaarden, zodat het voltage onder het uiteindelijke ontladingsvoltage komt.
 • Elektrolyt

  • in een loodzuur-batterij bestaat de elektrolyt uit zwavelzuur dat verdund is met water. De elektrolyt dient als geleider, die water en sulfide levert voor de elektrochemische reactie: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20
 • Kortsluiting

  • een onbedoelde verbinding in een elektrisch apparaat of in de bedrading, over het algemeen met zeer lage weerstand, waardoor er een zeer hoge stroom gaat lopen. In een batterij kan een kortsluiting genoeg zijn om de cel volledig te ontladen, waardoor de batterij niets meer doet.
 • Koudstartstroom

  • aantal ampères dat een loodzuur-batterij bij 0°F (-17,8°C) kan leveren gedurende 30 seconden en tenminste 1,2 volt per cel kan behouden..
 • Laadstatus (state of charge, SOC)/algemene toestand (state of health, SOH)

  • De hoeveelheid elektrische energie die is opgeslagen in een batterij op een bepaald moment, uitgedrukt als percentage van de energie in een volledig opgeladen batterij.
 • Ladingsacceptatie

  • de hoeveelheid stroom in ampère/uur die een batterij in een bepaalde laadstatus kan accepteren bij een bepaalde temperatuur en oplaadvoltage binnen een bepaalde periode.
 • Massa

  • het referentiepotentiaal van een circuit. Bij auto's dient de carrosserie van een voertuig als massa, door de batterij met een kabel hierop aan te sluiten, werd de stroomkring gesloten als er geen directe verbinding met een component aanwezig is. Tegenwoordig wordt in meer dan 99% van de voertuigbouw de negatieve pool van de batterij als massa gebruikt.
 • Negatieve plaat

  • gegoten, metalen frame, bevat een sponsachtig, lood-actief materiaal. Reservecapaciteit – tijd in minuten dat een nieuwe, volledig opgeladen batterij met 25 ampère 26,7°C/ 80°F kan worden belast voordat het voltage onder de 1,75 volt komt. De reservecapaciteit geeft aan hoe lang een batterij nog essentiële taken kan blijven vervullen als de dynamo of generator van een voertuig niet werkt.
 • Ohm

  • is de eenheid voor elektrische weerstand of impedantie binnen een elektrisch circuit.
 • Ontladen

  • als een batterij stroom levert, is hij aan het ontladen.
 • Polen

  • elektrische aansluitpunten van de batterij naar een extern circuit. Elke pool is aangesloten op de eerste (positieve) of de laatste plaat (negatieve) in de geschakelde cellen binnen een batterij.
 • Positieve plaat

  • gegoten, metalen frame, bevat het looddioxide actieve materiaal.
 • Rooster

  • het framewerk in een loodlegering waarin het actieve materiaal ligt opgesloten en die stroom geleidt.
 • Separator

  • een scheiding tussen de positieve en negatieve platen van een cel, waardoor er binnen de batterij een flow mogelijk is.
 • Stroom

  • de mate waarin elektriciteit stroomt of de verplaatsing van elektroden langs een geleider. Stroom wordt uitgedrukt in ampère.
 • Ventielgeregelde loodzuur-batterij (Valve Regulated Lead Acid, VRLA)

  • Gesloten en onderhoudsvrije batterijen..
 • Volt

  • Meeteenheid voor elektrische spanning.
 • Watt

  • Meeteenheid voor elektrisch vermogen, d.w.z. de te gebruiken elektrische energie die ontstaat als elektronen zich verplaatsen ten gevolge van een potentiaalverschil. Formule: Watts = ampère x volt
 • I Zuurschifting

  • bij het opladen van een loodzuur-cel wordt zuur met een hoge dichtheid geproduceerd in de platen. Deze zware zuurdruppels zakken ten gevolge van de zwaartekracht naar de lagere gedeeltes van de cel, terwijl het zuur met een lagere dichtheid naar het bovenste gedeelte van de cel stijgt. Door deze zuurschifting kan capaciteitsverlies ontstaan en/of kan de batterij kapot gaan.