VARTA® Battery Finder

линия на модела:
Капацитет:
40 Ah
CCA (Стартов ток на студено):
330 A
Широчина:
140 mm
Дължина:
187 mm
Височина:
227 mm
Short Code:
A13
UK Code:
054H
Намерете търговец Подробна информация за продукта
За да бъде сменен професионално вашия акумулатор, моля свържете се с местния сервиз или дилър на VARTA.

Забележка: Въз основа на инсталираното електрическо оборудване, климатичните региони и други фактори, производителите на превозни средства могат да препоръчат акумулатори с различен размер и различен капацитет за едно и също превозно средство. Моля, проверете правилното монтиране на избрания акумулатор.