ขั้นตอนที่หนึ่ง: เลือกแบตเตอรี่ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่สอง: ถอดแบตเตอรี่เก่าออก ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ ขั้นตอนที่สี่: การทิ้งแบตเตอรี่เก่า
← การติดตั้งและการเปลี่ยน

ขั้นตอนที่สอง: ถอดแบตเตอรี่เก่าออก

ตรวจสอบคู่มือการใช้งานสำหรับคำแนะนำพิเศษ ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่เก่าออก ให้จดบันทึกตำแหน่งของขั้วบวกแบตเตอรี่อย่างระมัดระวังและทำเครื่องหมายขั้วบนสายไฟขั้วบวก การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่แบบกลับด้านได้

อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและการจัดการ

  1. ถอดขั้วต่อสายดินออกก่อน ข้อควรระวังนี้จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดกับการเดินสายไฟ และ/หรือแบตเตอรี่โดยการใช้เครื่องมือโดยไม่ตั้งใจ ใช้กล่องขนาดที่เหมาะสมหรือประแจปลายเปิดเมื่อถอดสายแบตเตอรี่ออก
  2. ตรวจสอบความเสียหายหรือการผุกร่อนของถาดใส่แบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดและที่จับยึดไม่เกิดความเสียหายในทางกลไกและไม่มีการผุกร่อน อาจทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ผุกร่อนได้ด้วยน้ำ (โดยมีการเพิ่มแอมโมเนียในครัวเรือนหรือผงฟู) และขัดถูด้วยแปรงขนแข็ง ควรตากแห้งและทาสีชิ้นส่วนที่ทำความสะอาดแล้ว ห้ามทาสีขั้วแบตเตอรี่
  3. ทำความสะอาดและเชื่อมต่อสายดินให้แน่น ขันรีเลย์มอเตอร์สตาร์ทและการเชื่อมต่อมอเตอร์สตาร์ทด้วย