คำแนะนำในการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ ฉันจะเริ่มต้นการทำงานของพาหนะของฉันได้อย่างไร? 3 วิธีในการฟื้นฟูแบตเตอรี่ ATV ที่ตายแล้ว
← การชาร์จ

คำแนะนำในการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์

หลังจากที่เก็บแบตเตอรี่ไว้เป็นเวลานาน (2 เดือนขึ้นไป) จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เมื่อแรงดันไฟฟ้าของขั้วปลายอยู่ต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ เมื่อทำการชาร์จไฟใหม่ โปรดรักษาความปลอดภัยให้ตัวคุณเองและเพื่อนร่วมงานของคุณโดยปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เช่น สวมแว่นตาป้องกัน)

หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถกิจกรรมวิบาก โปรดดูคำแนะนำในคู่มือสำหรับเจ้าของรถและคู่มือการใช้งานเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ โปรดทบทวนคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่มาพร้อมกับเครื่องชาร์จและแบตเตอรี่ของคุณ โปรดจำไว้ว่าแบตเตอรี่จะมีกรดซัลฟิวริกที่อาจทำให้เกิดการไหม้อย่างรุนแรงและก๊าซไฮโดรเจน-ออกซิเจนที่อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ อ่านหัวข้อความปลอดภัยทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้


แผนภูมิระยะเวลาการเก็บรักษาแบตเตอรี่

storage_charge_times.jpg

การชาร์จอย่างปลอดภัย

อย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบคำแนะนำสำหรับเครื่องชาร์จที่ใช้อยู่ก่อน นอกเหนือจากคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องชาร์จแล้ว ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังทั่วไปดังต่อไปนี้:

  • สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา ผิวหน้า และมือที่เหมาะสมเสมอ
  • ชาร์จแบตเตอรี่ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดีอยู่เสมอ
  • รักษาระดับช่องระบายอากาศให้แน่นและอยู่ในระดับเดียวกัน
  • ปิดเครื่องชาร์จและตัวจับเวลาก่อนที่จะเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแบตเตอรี่เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟที่เป็นอันตราย
  • อย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่ที่ได้รับความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดหรือแบตเตอรี่ที่แข็งตัว
  • ต่อเครื่องชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่: ต่อขั้วบวก (+) สีแดงไปยังขั้วปลายบวก (+) และต่อขั้วลบ (-) สีดำไปยังขั้วปลายลบ (-) หากแบตเตอรี่ยังคงอยู่ในพาหนะ ให้เชื่อมต่อสายไฟขั้วลบเข้ากับชุดเครื่องยนต์เพื่อทำหน้าที่เป็นสายดิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจุดระเบิดและอุปกรณ์เสริมทางไฟฟ้าทั้งหมดถูกปิด (หากพาหนะมีสายดินที่เป็นบวก ให้เชื่อมต่อสายไฟขั้วบวกเข้ากับบล็อกเครื่องยนต์)
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายชาร์จที่ต่อไปยังแบตเตอรี่ไม่ได้ชำรุด เสียหาย หรือหลวม
  • ตั้งค่าตัวตั้งเวลา เปิดเครื่องชาร์จและค่อย ๆ เพิ่มอัตราการชาร์จจนกว่าจะถึงค่าแอมแปร์ที่ต้องการ
  • หากแบตเตอรี่ร้อนหรือมีการระเหยหรือการพ่นที่มีความรุนแรงของอิเล็กโทรไลต์เกิดขึ้น ให้ลดอัตราการชาร์จหรือปิดเครื่องชาร์จชั่วคราว
  • ให้ปิดเครื่องชาร์จก่อนที่จะถอดสายชาร์จไฟออกจากแบตเตอรี่อยู่เสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟที่เป็นอันตราย

คู่มือสำหรับเจ้าของแบตเตอรี่ VARTA

คู่มือสำหรับเจ้าของ