แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร? ทำไมยานพาหนะของฉันจึงไม่ทำการสตาร์ท? ฉันควรพิจารณาสิ่งใดเมื่อซื้อแบตเตอรี่? กายวิภาคของแบตเตอรี่ การจัดการความปลอดภัยของแบตเตอรี่ การเปรียบเทียบความสามารถของรอบการทำงาน การติดตั้งแบตเตอรี่ Powersports AGM และการเติม คำศัพท์ของแบตเตอรี่, คำจำกัดความ, และอภิธานศัพท์ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่ขัดข้อง?
← ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่

เพราะเหตุใดพาหนะของฉันจึงไม่สตาร์ท?

หากแบตเตอรี่ไม่ทำการสตาร์ทยานพาหนะของคุณ คุณมักจะเรียกถึงสิ่งนั้นว่า "ตาย" ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกต้องในทางเทคนิคก็ตาม ในแบตเตอรี่ที่มีการคายประจุจากการที่เปิดไฟหน้าทิ้งไว้หรือจากตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับที่เสียหายนั้นสามารถชาร์จไฟใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่แบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานจะไม่สามารถชาร์จไฟใหม่ได้อย่างเพียงพอที่จะคืนค่าพลังงานให้อยู่ในระดับที่ใช้การได้ ดังนั้นจะถือเป็นการการตายอย่างแท้จริง และแบตเตอรี่จำเป็นต้องได้รับการเปลียนใหม่

หากแบตเตอรี่คายประจุจนหมดและไม่เสีย คุณสามารถทำการพ่วงแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่ตัวอื่นที่มีการชาร์จไฟเต็มแล้วอย่างเต็มที่ การขับรถประมาณ 30 นาทีอาจทำให้ตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มที่ แต่ถ้าหากตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับหรือส่วนอื่นของระบบไฟฟ้าของยานพาหนะของคุณได้รับความเสียหาย แบตเตอรี่จะไม่ทำการชาร์จไฟ และช่างซ่อมบำรุงหรือสถานีบริการก็จะไม่สามารถชาร์จไฟใหม่ได้อีก ดังนั้น หากแบตเตอรี่ของคุณมีการคายประจุ ให้ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของคุณก่อนที่จะเปลี่ยนใหม่ สิ่งที่ทำให้แบตเตอรี่ดูเหมือนเสียอาจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้า หากในระบบไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่ไม่ดี จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ ซึ่งทำให้คุณต้องลำบากครั้งแล้วครั้งเล่า