แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร? เพราะเหตุใดพาหนะของฉันจึงไม่สตาร์ท? ฉันควรพิจารณาสิ่งใดเมื่อซื้อแบตเตอรี่? กายวิภาคของแบตเตอรี่ การจัดการความปลอดภัยของแบตเตอรี่ การเปรียบเทียบความสามารถของรอบการทำงาน การติดตั้งแบตเตอรี่ Powersports AGM และการเติม คำศัพท์ของแบตเตอรี่, คำจำกัดความ, และอภิธานศัพท์ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่ขัดข้อง?
← ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่

เพราะเหตุใดพาหนะของฉันจึงไม่สตาร์ท?

หากแบตเตอรี่ไม่สตาร์ทพาหนะของคุณ คุณมักจะเรียกมันว่า "ตาย" ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกต้องในทางเทคนิคก็ตาม แบตเตอรี่ที่เพียงแค่คายประจุออกจากไฟหน้าที่เปิดอยู่ หรือจากตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับที่เสีย สามารถชาร์จไฟได้เต็มพิกัด แต่แบตเตอรี่ที่อยู่ในช่วงอายุการใช้งานครั้งสุดท้ายจะไม่สามารถชาร์จไฟได้เพียงพอที่จะคืนค่าพลังงานให้อยู่ในระดับที่ใช้การได้ จากนั้นก็จะตายอย่างแท้จริง และต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่

หากแบตเตอรี่คายประจุจนหมดและไม่ตาย คุณสามารถทำการพ่วงสตาร์ทจากแบตเตอรี่อีกกล่องที่ชาร์จไฟเต็มแล้วได้ การขับรถประมาณ 30 นาทีอาจทำให้ตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มที่ แต่ถ้าหากตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับหรือส่วนอื่นของระบบไฟฟ้าในพาหนะของคุณได้รับความเสียหาย แบตเตอรี่จะไม่ชาร์จไฟ และช่างซ่อมบำรุงหรือสถานีบริการก็จะไม่สามารถชาร์จไฟได้อีก ดังนั้น หากแบตเตอรี่ของคุณมีการคายประจุ ให้ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของคุณก่อนที่จะเปลี่ยนใหม่ สิ่งที่ทำให้แบตเตอรี่เสียอาจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า หากคุณมีส่วนประกอบที่ไม่ดีในระบบไฟฟ้า จะทำให้แบตเตอรี่ใหม่คายพลังงานอยู่ตลอด และคุณก็จะต้องลำบากครั้งแล้วครั้งเล่า