แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร? เพราะเหตุใดพาหนะของฉันจึงไม่สตาร์ท? ฉันควรพิจารณาสิ่งใดเมื่อซื้อแบตเตอรี่? กายวิภาคของแบตเตอรี่ การจัดการความปลอดภัยของแบตเตอรี่ การเปรียบเทียบความสามารถของรอบการทำงาน การติดตั้งแบตเตอรี่ Powersports AGM และการเติม คำศัพท์ของแบตเตอรี่, คำจำกัดความ, และอภิธานศัพท์ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่ขัดข้อง?
← ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่ Conveyor with two rows of VARTA® batteries

แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร?

แบตเตอรี่จะเก็บไฟฟ้าไว้สำหรับการใช้งานในอนาคต โดยจะสร้างแรงดันไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อวัสดุแตกต่างกันสองอย่าง เช่น เพลทที่เป็นบวกและลบจุ่มลงในอิเล็กโทรไลต์ หรือสารละลายของกรดซัลฟิวริกและน้ำ ในแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดโดยทั่วไป แรงดันไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 2 โวลต์ต่อหนึ่งเซลล์รวมทั้งหมด 12 โวลต์ กระแสไฟฟ้าจะไหลจากแบตเตอรี่ทันทีที่มีการต่อวงจรระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อโหลดใดๆ ที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า เช่น วิทยุ ถูกเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่

คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดทำงานในขั้นตอนการชาร์จและการคายประจุอย่างต่อเนื่อง เมื่อเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับโหลดที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์สตาร์ทในรถยนต์ของคุณ กระแสไฟฟ้าจะไหลออกมาจากแบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะเริ่มคายประจุ

ในขั้นตอนกลับกัน แบตเตอรี่จะถูกชาร์จเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลกลับเข้าไปในตัวซึ่งทำให้ความแตกต่างของสารเคมีระหว่างเพลทกลับเป็นเหมือนเดิม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคุณขับรถโดยไม่มีอุปกรณ์เสริมใดๆ และตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับจะทำให้กระแสไฟฟ้ากลับเข้าไปในแบตเตอรี่

ในขณะที่แบตเตอรี่คายประจุ เพลทตะกั่วจะกลายเป็นสารเคมีมากขึ้น กรดจะอ่อนตัว และแรงดันไฟฟ้าจะลดลง ในท้ายที่สุด แบตเตอรี่จะถูกคายประจุออกมาจนไม่สามารถให้แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ได้อีกต่อไป

คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่คายประจุได้โดยการป้อนกระแสไฟฟ้ากลับเข้าไปในแบตเตอรี่ การชาร์จเต็มจะทำให้เกิดความแตกต่างทางเคมีระหว่างแผ่นเพลท และทำให้แบตเตอรี่พร้อมที่จะส่งมอบพลังงานอย่างเต็มที่

กระบวนการคายประจุและการชาร์จไฟในแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนี้หมายความว่าพลังงานอาจถูกคายออกไปและกลับมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า นี่คือสิ่งที่เรียกว่าความสามารถในการหมุนรอบของแบตเตอรี่