แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร? ทำไมยานพาหนะของฉันจึงไม่ทำการสตาร์ท? ฉันควรพิจารณาสิ่งใดเมื่อซื้อแบตเตอรี่? กายวิภาคของแบตเตอรี่ การจัดการความปลอดภัยของแบตเตอรี่ การเปรียบเทียบความสามารถของรอบการทำงาน การติดตั้งแบตเตอรี่ Powersports AGM และการเติม คำศัพท์ของแบตเตอรี่, คำจำกัดความ, และอภิธานศัพท์ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่ขัดข้อง?
← ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่

VARTA® การติดตั้งแบตเตอรี่ Powersports AGM และการเติม

เราไม่แนะนำให้เอียงหรือวางแบตเตอรี่ VARTA® Powersports AGM ของเราไว้ด้านข้างสำหรับการติดตั้งหรือการชาร์จไฟ แบตเตอรี่เหล่านี้สามารถป้องกันการซึมออกและการรั่วไหลที่มุมสูงสุด 45 องศาในทันทีขณะที่ได้รับการเติมตามคำแนะนำในการเติม (เช่น ใช้เวลาในการดูดซับกรด 20 นาที)