แบตเตอรี่ที่ทั่วโลกยอมรับมานานกว่า 125 ปี

Blue Dynamic EFB 580 500 080

Choose a VARTA® Blue Dynamic EFB to get a superior and extraordinary battery for high-performance applications. Thanks to its EFB enhanced technology, which is suited for start-stop vehicles that start the engine multiple times in a single journey, VARTA® Blue Dynamic EFB batteries have twice the level of endurance of conventional batteries. Choose VARTA® Blue Dynamic EFB for vehicles with higher than normal energy demands whether that means a tougher drive schedule, multiple accessories and equipment installed, or start-stop-enabled cars without regenerative braking technology.

คุณประโยชน์ที่สำคัญของ Blue Dynamic EFB

  • Ready for entry-level start-stop systems.
  • Engineered to the highest German standards.
  • Patented PowerFrame® grid for reliable starting power, fast recharge and corrosion resistance.
  • “Like-for-like” replacement of the battery sold to the OE channel.

Blue Dynamic EFB 580 500 080 Specs

โมเดลรถ:
580 500 080
ความจุ:
80 Ah
CCA:
800 A
ความกว้าง:
175 mm
ความยาว:
315 mm
ความสูง:
190 mm
รหัสสั้น ๆ:
N80
UK Code:
017EFB
ดาวน์โหลด PDF ข้อมูลทางเทคนิคและการสั่งซื้อ[200]

ซื้อแบตเตอรี่ VARTA ได้ที่ไหน?

Find Other Retailers

เปรียบเทียบ Blue Dynamic EFB