แบตเตอรี่ที่ทั่วโลกยอมรับมานานกว่า 125 ปี

VARTA Classic 084 011 039

Love and power – Down to the smallest detail: VARTA® CLASSIC for classic cars and oldtimers. You invest a great deal of time, love and enthusiasm in your passion? You appreciate every detail and implement it properly? You love the charm and character of your classic car? Then VARTA Classic is the right choice for you. The exclusive, hand-made original battery combines modern technology with traditional construction methods.

คุณประโยชน์ที่สำคัญของ VARTA Classic

  • Hand made Original appearance Modern technology Long life Modern safety standards Precisely matched types

VARTA Classic 084 011 039 Specs

โมเดลรถ:
084 011 039
ความจุ:
84 Ah
CCA:
390 A
ความกว้าง:
174 mm
ความยาว:
225 mm
ความสูง:
217 mm

ซื้อแบตเตอรี่ VARTA ได้ที่ไหน?

Find Other Retailers