แบตเตอรี่ที่ทั่วโลกยอมรับมานานกว่า 125 ปี

VARTA® Batteries for Snowmobiles

Someone flying with their snowmobile over a hill, blue sky in the background

For snowmobiles, cold-start performance is everything. So it's good to know our batteries for snowmobiles take icy temperatures in their stride.

แบตเตอรี่ VARTA® Powersports AGM ไม่ยุ่งยากในการดูแลรักษาและไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น โดยจะเป็นแบตเตอรี่แบบแห้งที่ชาร์จมาแล้วพร้อมด้วยน้ำกรดภายใน

Powersports AGM

Our Powersports AGM batteries are designed with extreme conditions in mind. With advanced AGM technology, this sophisticated product provides maximum power over a long life and is completely maintenance-free. Learn more about Powersports AGM batteries

ซื้อแบตเตอรี่ VARTA ได้ที่ไหน?

Find Other Retailers